شرایط ثبت نام:

1: قضات بازنشسته دادگستری - بومی استان البرز

2: وکلای کانون و مرکز وکلای قوه قضاییه دارای سابقه بیش از 10 سال -افراد دارای پروانه وکالت از استان البرز

3: اعضای هیات علمی دانشگاه - دانشگاه های استان البرز

قابل توجه:

1:  این فراخوان صرفا جهت شناسایی افراد واجدالشرایط بوده و ثبت نام به منزله پذیرش قطعی نمی باشد .

2: زمان آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی ، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

کانون داوری دادگستری کل استان البرز

ثبت نام ورود به برنامه فراموشی رمز عبور